5 grudnia 2017

Strategia marki – budowanie tożsamości

Dla właścicieli oraz osób zarządzających przedsiębiorstwem strategia marki stanowi podstawowy punkt odniesienia w zakresie podejmowania kluczowych decyzji biznesowych. To właśnie ona definiuje to, czym, kim lub jaka jest marka, a więc ma istotne znaczenie dla sukcesu rynkowego. Ponadto ułatwia pracownikom identyfikowanie się z marką i codzienne postępowanie w zgodzie z jej celami.Opracowana z należytą starannością i profesjonalizmem, strategia marki bardzo często stanowi podstawę do przyciągania atrakcyjnych klientów oraz silnych kontrahentów biznesowych.

Czym jest strategia marki i jaka jest jej funkcja?

Strategia marki to nic innego, jak plan działań, który ma nam pozwolić na osiągnięcie określonych celów. To inaczej plan budowania świadomości marki, kreowania jej wizerunku w taki sposób, aby był on spójny i wzbudzał pozytywne skojarzenia u klientów. Strategia to jednocześnie kierunek, w jakim chcemy podążać, wartości, z jakimi chcemy, aby nas utożsamiano oraz sposób, w jaki mamy być postrzegani przez odbiorców. To odpowiedzi na kluczowe, egzystencjalne pytania: Kim jestem? Do kogo kieruję swoje produkty, usługi? czy Dokąd zmierzam?Nie należy jednak mylić strategii marki z taktyką – strategia stanowi długofalową wizję, natomiast taktyka to nic innego, jak wybór odpowiedniej metody do realizacji jej poszczególnych etapów oraz przybliżania sobie wcześniej postawionych celów. Przykładowo, strategią będzie zbudowanie wizerunku marki przyjaznej środowisku, a taktyką np. organizacja wydarzeń związanych z tematyką „eko”.

Z czym wiąże się tworzenie strategii marketingowej?

Tworzenie strategii marketingowej, którym coraz częściej zajmujemy się w naszej agencji reklamowej w Poznaniu, wiąże się przede wszystkim z wnikliwą analizą. Zanim zaczniemy projektować, w jaki sposób będziemy budować tożsamość marki, zadajemy wiele pytań dotyczących tego, do kogo jest kierowana, co stanowi jej największą wartość, jakie wzbudza emocje. Zdajemy sobie sprawę, że najważniejszym elementem w tworzeniu strategii marketingowej jest potencjalny klient, gdyż to od jego zachowań i decyzji będzie w dużej mierze zależało, czy marka utrzyma się na rynku i w jakiej pozostanie kondycji.Przygotowywana przez nas strategia i kreacja marki skupiają się zawsze na tym, aby nadać jej osobowość oraz jak najlepsze atrybuty i wartości, które będą ściśle powiązane ze strategią biznesową przedsiębiorstwa. Cały ten proces, jakim jest tworzenie brandów, ma sprawić, aby marka żyła w codziennej interakcji z klientami, przekazując i przekonując ich przyjętych wzorców. Branding to też poszukiwanie na rynku miejsca, w którym można budować przewagę nad konkurencją.Skuteczna kreacja marek musi bazować na silnych atutach, które sprawią, że firma będzie mogła wyróżnić się spośród szeregu podobnych. Dlatego staramy się zawsze znaleźć wyjątkowość i unikalność tego, co oferuje dane przedsiębiorstwo. Kiedy razem z właścicielem uda nam się wypracować spójną koncepcję, możemy przystąpić do jej wdrażania.

Czy warto?

Zarówno opracowanie, jak i następnie wdrożenie strategii marki stanowi duże wyzwanie. Bywa nie tylko kosztowne i czasochłonne, ale w niektórych przypadkach wymaga także otwartości na zmiany. Pomimo to, w każdym przedsiębiorstwie przychodzi taki moment, w którym należy dokonać kluczowego wyboru: albo strategia, albo chaos i zupełnie przypadkowe decyzje.Branding, budowanie silnej marki, należy postrzegać przede wszystkim jako wieloetapową pracę nad przywiązaniem do przedsiębiorstwa grupy lojalnych odbiorców, którzy w przyszłości zapewnią zadowalający poziom zysków. Dlatego wydatki ponoszone na tworzenie strategii marki powinny być traktowane jako inwestycja w przyszłość firmy.