14 grudnia 2017

Kreowanie wizerunku marki identyfikacją wizualną

W dobie dynamicznego postępu technologii interaktywnych oraz wyjątkowo silnej konkurencji, zagadnienie identyfikacji wizualnej marki nabrało istotnego znaczenia. Pod tym pojęciem rozumiana jest „osobowość” przedsiębiorstwa, to znaczy unikatowy zestaw cech, który wyróżnia daną firmę spośród konkurentów. Każdy potencjalny odbiorca, niezależnie od branży, zawsze najpierw postrzega i ocenia produkt poprzez jego stronę wizualną, zwracając uwagę na logo, kolorystykę itp. Dlatego identyfikacja wizualna ma olbrzymie znaczenie w procesie budowania marki. A na czym dokładnie polega i jaka powinna być, aby przełożyła się na sukces? O tym dzisiaj słów kilka.Kreacja wizerunku marki jest niezmiernie ważną i zarazem trudną rzeczą, do której każda firma powinna przykuć uwagę. Tak samo, jeżeli chodzi o tworzenie elementów, w skład których wejdzie ogólny wygląd logo czy detale bezpośrednio kojarzone z marką. Jednym słowem, warto zadbać o wszystko, co w jakikolwiek sposób będzie utożsamiane z przedsiębiorstwem.

Czym dokładnie jest identyfikacja wizualna?

Identyfikacja wizualna stanowi jedno z podstawowych narzędzi służących kreowaniu wizerunku marki firmy na rynku. Pojęcie to obejmuje ogół symboli oraz zachowań stosowanych w przedsiębiorstwie w celu uzyskania spójnej i czytelnej identyfikacji rynkowej, a także wyróżnienia go spośród konkurencyjnych marek. Spójny system wizualny jest istotnym elementem całościowej identyfikacji, a za jego podstawę jest uznawany znak firmowy, czyli wszystkim powszechnie znane logo.Bez wątpienia, identyfikacja wizualna stanowi bardzo ważny element strategii promocyjnej każdej firmy, będąc sposobem na tworzenie wizerunku marki, budowania jej tożsamości oraz świadomości. Trzeba podkreślić, że składa się na nią wiele pozornie mało znaczących elementów takich jak logo, hasło, kolorystyka, układ tekstu itp.

W jaki sposób przebiega projektowanie identyfikacji wizualnej?

Projektowanie identyfikacji wizualnej dla firm jest procesem złożonym, uwzględniającym bardzo wiele różnorodnych czynników (takich jak np. branża, w jakiej działa przedsiębiorstwo czy grupa odbiorców, do której skierowane są produkty lub usługi), aby uzyskać jak najbardziej zadowalający efekt. Jednym z ważniejszych elementów całego postępowania jest niewątpliwie odpowiednio zaprojektowane i wykonane logo, gdyż to właśnie znak firmowy jest najszybciej wychwytywany przez klientów. Projektowanie identyfikacji wizualnej może się również wiązać z tworzeniem strony internetowej. W każdym przypadku jest to jednak proces wieloetapowy, którego finalnym produktem jest spójny i wyrazisty wizerunek marki.W gronie najbardziej popularnych elementów wchodzących w skład projektów identyfikacji wizualnej, przygotowywanych przez specjalistów z naszej agencji z Poznania, znajdują się między innymi trafne projekty logo firmowego, jak również różnego rodzaju opakowania, pudełka, wzory dokumentów oraz teczki firmowe oznakowane logo i zaprojektowane w ten sposób, aby jak najlepiej kojarzyły się z konkretną marką.

Czy identyfikacja wizualna jest naprawdę niezbędna?

Bez wątpienia umiejętna i konsekwentna kreacja marek jest w stanie przyczynić się do poprawy pozycji firmy na rynku oraz wzmocnienia jej konkurencyjności. Coraz więcej przedsiębiorstw, korzystając z usług agencji reklamowych, zaczyna dostrzegać korzyści płynące z identyfikacji wizualnej i przekonuje się, że w ten sposób można zaistnieć w świadomości potencjalnych klientów i uzyskać ich zaufanie. Tego typu działania pomagają zwiększyć popularność i jednocześnie wzmocnić pozytywny wizerunek firmy, a to z kolei przekłada się bezpośrednio na zwiększenie zysków ze sprzedaży.