18 stycznia 2018

Co daje i jak przebiega rebranding?

Istnieje wiele firm, które na pewnym etapie swojej działalności potrzebują korekty wizerunku, czy to ze względu na wprowadzenie nowego produktu, zmianę profilu działalności, czy po prostu z uwagi na dostosowanie komunikacji, wyglądu witryny internetowej itp. Rebranding marki jest każdorazowo procesem wieloetapowym i złożonym, wywołującym emocje w zespole każdego przedsiębiorstwa. Dzisiaj kilka słów o tym, co dają oraz w jaki sposób przebiegają działania rebrandingowe.Przebudowa wizerunku firmy bardzo często stanowi mechanizm, którego właściciele firm się boją. Przedsiębiorstwa trwają przy obrazie, który służył im przez długie lata z sentymentu bądź z obawy, że klienci nie rozpoznają nowej spółki. Tymczasem dobrze przeprowadzony rebranding ze starannie przemyślanym wizerunkiem może nie tylko zwiększyć obroty, ale także pomóc firmie nabrać wiatru w żagle na dalszy rozwój.

Co dają działania rebrandingowe?

Rebranding marki powinien sam w sobie zapewnić korzyści:
  • Wizerunkowe,
  • Organizacyjne,
  • Finansowe.
Profity wizerunkowe to przede wszystkim poprawa wizerunku marki oraz jej odświeżenie w świadomości klientów. Pod względem organizacji, rebranding może usprawnić procesy w przedsiębiorstwie i zwiększyć stopień utożsamiania się pracowników z firmą, natomiast do korzyści finansowe można zaliczyć np. oszczędności wynikające z połączenia marek w ramach jednej grupy bądź zwiększenie zysków wynikające z lepszego dostosowania wizerunku do oczekiwań konsumentów na rynku.Przed podjęciem ostatecznej decyzji o przeprowadzeniu działań z zakresu rebrandingu marki, zawsze warto dokładnie zastanowić się, czy przebudowa wizerunku jest na pewno potrzebna naszej firmie. Jeśli przedsiębiorstwo istnieje na rynku dość długo, zachodzi prawdopodobieństwo, że logo, jakim się posługuje, może nie nadążać za współczesną stylistyką. Rebranding, jaki wykonuje nasza agencja z Poznania, może być też pomocny w przypadku spadku wartości marki wynikającego ze zmiany trendów, obniżenia renomy lub pojawienia się nowej konkurencji.

W jaki sposób przebiega rebranding?

Rebranding ma na celu przede wszystkim zmianę percepcji marki w świadomości odbiorców. Tego rodzaju działania mogą przebiegać na dwa różne sposoby, gdyż wyróżnia się rebranding:Aktywny, którego głównym założeniem jest chęć zmiany wizerunku marki, jego polepszenia lub odświeżenia (ponieważ jest np. przestarzały),Reaktywny, przeprowadzany na ogół w sytuacji, kiedy istniejąca już na rynku marka musi ulec zmianie z powodu kwestii prawnych, fuzji lub przejęcia, utraty znaczącej części udziałów w rynku bądź na skutek złej reputacji, spowodowanej np. nieudaną reklamą czy oskarżeniami o niewłaściwą praktykę biznesową.Dobrze przeprowadzony rebranding marki, jak już wcześniej podkreślono, jest procesem złożonym i wieloetapowym. Powinien obejmować kilka faz, na które składa się opracowanie idei przewodniej marki w oparciu o badania rynkowe, kreacja logo i szaty graficznej, wdrożenie nowej oprawy wizualnej na materiałach reklamowych i w przestrzeni fizycznej (oznakowanie placówek, budynków) oraz zakomunikowanie zmian wewnątrz (pracownikom) i na zewnątrz przedsiębiorstwa (potencjalnym klientom).Oczywiście rebranding marki wcale nie musi stanowić potężnej rewolucji. W wielu przypadkach wystarczające jest przeprowadzenie działań mających na celu polepszenie aktualnego wizerunku niż wprowadzanie diametralnych zmian. Możliwy jest również tzw. rebranding stopniowy, w którym co kilka miesięcy wdraża się drobne modyfikacje, delikatnie przybliżające logo do nowego, pożądanego wyglądu.