22 lutego 2018

Identyfikacja wizualna jako element budowania wizerunku firmy

Każde przedsiębiorstwo rozpoczynające działalność na rynku musi dokładnie wiedzieć, w jaki sposób chce być postrzegane przed odbiorców i jak zamierza kreować swój wizerunek. Jednym z instrumentów oddziałujących na konsumentów w permanentny sposób, wyróżniających firmę i umożliwiających nieustanne przekazywanie informacji jest identyfikacja wizualna. Czym jest i jak ją wykorzystać do budowania wizerunku przedsiębiorstwa? Dzisiaj skupimy się na odpowiedzi na te pytania.W kontaktach biznesowych spójny i dokładnie przemyślany wizerunek jest niesamowicie istotny, jeżeli chcemy być konkurencyjni, wyróżnić się na tle innych marek oraz zyskać przychylność konsumentów.

Czym jest identyfikacja wizualna?

Identyfikacja wizualna firmy, niekiedy nazywana także tożsamością wizualną, to zbiór różnorodnych elementów (graficznych, typograficznych, muzycznych itp.) stosowanych w celu wykreowania określonego wizerunku i pozwalających na identyfikację przedsiębiorstwa w otoczeniu. Tłumacząc, w skrócie są to wszystkie działania zmierzające do tego, aby się wyróżnić. By przyciągnąć uwagę potencjalnych odbiorców i zapaść w ich pamięci.Projektowanie identyfikacji wizualnej rozpoczyna się już na etapie poszukiwania unikatowej, niepowtarzalnej nazwy dla swojej działalności. Można budować wizerunek, posługując się nazwą lub własnym imieniem i nazwiskiem, ale w przypadku, gdy nasze dane osobowe są np. trudne do zapamiętania, wówczas o wiele lepszym rozwiązaniem będzie znalezienie oryginalnego nazewnictwa.

Co jeszcze wchodzi w skład systemu identyfikacji wizualnej?

Kolejne składowe systemu identyfikacji wizualnej to: logo, rodzaj czcionki, zdjęcia, kolorystyka, grafika strony internetowej, wizytówki, foldery, ulotki i wiele innych materiałów, które podpowiada nam nasza wyobraźnia. Oczywiście każdy element musi być spójny ze sobą, pasować do przyjętej koncepcji przedsiębiorstwa i wywoływać te same uczucia.

Komu to potrzebne?

Wielu przedsiębiorców jest zdania, że kreacja marki jest procesem nie tylko kosztownym, ale i niepotrzebnym. Są przekonani, że jedynym warunkiem sukcesu jest cena, która napędza sprzedaż. Nie dostrzegają korzyści płynących z inwestowania w zmiany, gdyż nie wiedzą, w jaki sposób może się to zwrócić. Co mogą dać nowe wizytówki, ulotki reklamowe czy zmiana kolorów firmowych?W rzeczywistości identyfikacja wizualna jest ważna i niezbędna, jeśli zależy nam, aby skutecznie zaistnieć na rynku oraz w świadomości konsumentów. To przedsięwzięcie długofalowe, które stanowi wyraz dojrzałości marki i jest jej kolejnym, naturalnym etapem rozwoju, zmierzającym do stworzenia wizerunku rzetelnej, wiarygodnej oraz godnej zaufania firmy.

Podsumowanie

Działania, jakie obejmuje kreacja marek, powinny być opracowane i prowadzone w profesjonalny sposób. Nie warto samodzielnie zabierać się za identyfikację wizualną, zwłaszcza jeśli nie mamy praktycznie żadnego doświadczenia w tej dziedzinie. W tej kwestii o wiele lepszym rozwiązaniem jest zwrócenie się do ekspertów.Jako doświadczona agencja brandingowa z Poznania doskonale zdajemy sobie sprawę, że działania z zakresu identyfikacji wizualnej muszą być przede wszystkim dostosowane do strategii biznesowej przedsiębiorstwa. Specjaliści z naszej firmy są w stanie stworzyć, bazując na profilu prowadzonej działalności i analizie otoczenia konkurencyjnego, logo i poszczególne elementy graficzne, które nie tylko oddadzą najistotniejsze cechy przedsiębiorstwa, ale także pozwolą mu skuteczne wyróżnić się na rynku i przemówić do odbiorców szybciej niż krótkotrwałe kampanie reklamowe.